رضایی؛ هیات‌ها پل ارتباطی میان جامعه دو و میدانی و فدراسیون هستند/ با رعایت سلسله مراتب اداری پاسخگو خواهیم بود

سرپرست دبیری فدراسیون گفت: تمامی مکاتبات اعضای جامعه دو و میدانی می بایست از طریق هیات های استانی با فدراسیون انجام شود.

علی رضایی سرپرست دبیری فدراسیون در گفت و گو با سایت فدراسیون با اشاره به نقش پر رنگ هیات های استانی اعلام کرد؛ تمامی درخواست‌های ورزشکاران، مربیان و داوران هر استان می‌بایست از طریق مکاتبه هیات ها با فدراسیون انجام پذیرد تا ضمن حفظ رعایت سلسله مراتب اداری، مراجعه کننده محترم در گام اول از سوی هیات دو و میدانی استان خود مورد تائید قرار گیرد. در واقعا هیات‌ها پل ارتباطی مهم و موثری میان جامعه دو و میدانی استان خود و فدراسیون هستند.

وی افزود؛ بدین ترتیب بدون هماهنگی باهیات‌های استانی و عدم ارائه نامه مکتوب، هیچگونه در خواستی از سوی فدراسیون پاسخ داده نخواهد شد.