لغو رقابت های صحرانوردی ‎قهرمانی آسیا‎ ۲۰۲۰

با تایید کنفدراسیون دو و میدانی آسیا رقابت های صحرانوردی قهرمانی این قاره به دلیل اوج‌گیری شیوع ویروس کرونا برگزار نخواهد شد.

به گزارش روابط عمومی؛بر اساس اعلام فدراسیون دو‌ومیدانی هنگ کنک و با توجه به تایید کنفدراسیون قاره کهن،رقابت های صحرانوردی قهرمانی آسیا که قرار بود در بهمن ماه سال جاری(۱۳۹۹)به میزبانی کشور هنگ کنگ برگزار شود ، به دلیل شیوع ویروس کرونا و گسترش بیش از پیش بیماری کووید ۱۹ در چند ماه اخیر در این کشور لغو شد. 

با اعلام فدراسیون دو ‌و میدانی هنگ کنک،به دلیل شرایط موجود، احتمال برگزاری این رقابت ها در چهار ماه نخست سال ۲۰۲۱ نیز ضعیف خواهد بود.