برگزاری اولین جلسه کمیته پرتاب ها

اولین جلسه کمیته پرتاب های فدراسیون دو و میدانی ظهر فردا در محل فدراسیون برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی؛ پس از گذشت حدود یک ماه از آغاز به کار فدراسیون در دوره جدید، با تصمیم هاشم صیامی رییس فدراسیون اولین جلسه کمیته پرتاب ها با هدف هم اندیشی پیرامون برنامه ریزی برای ورزشکاران پرتابی دو و میدانی کشورمان ظهر فردا (دوشنبه) برگزار خواهد شد.

قرار است در این نشست ضمن بررسی نقاط ضعف و قوت پرتابگران کشورمان در خصوص برگزاری اردوهای متمرکز و غیرمتمرکز در دوران شیوع ویروس کرونا و تدوین برنامه های چهار ساله در این بخش،همچنین نحوه شرکت در مسابقات آتی برنامه ریزی و تصمیم سازی شود.

فدراسیون دو و میدانی از داریوش صمیمی، اورنگ مستقیم و علی رحمانی بعنوان اعضای کمیته پرتاب ها دعوت بعمل آورده تا در این جلسه حضور داشته باشند.