برگزاری اولین جلسه کمیته دوهای سرعت و موانع

اولین جلسه کمیته دوهای سرعت و موانع فدراسیون دو و میدانی ظهر فردا در محل فدراسیون برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی؛ پس از گذشت حدود یک ماه از آغاز به کار فدراسیون در دوره جدید، با تصمیم هاشم صیامی رییس فدراسیون اولین جلسه کمیته دوهای سرعت و موانع با هدف هم اندیشی پیرامون برنامه ریزی برای ورزشکاران دوهای سرعت دو و میدانی کشورمان ظهر فردا (سه شنبه) برگزار خواهد شد.

قرار است در این نشست ضمن بررسی نقاط ضعف و قوت دوندگان دوهای سرعت و با مانع کشورمان در خصوص برگزاری اردوهای متمرکز و غیرمتمرکز در دوران شیوع ویروس کرونا و تدوین برنامه های چهار ساله در این بخش،همچنین نحوه شرکت در مسابقات آتی برنامه ریزی و تصمیم سازی شود. 

فدراسیون دو و میدانی از بهنام زارع، عبدالصادق گرگانی،عبدالغفار سقر،یوسف دهمیری و محمد مشهدی یاری بعنوان اعضای کمیته دوهای سرعت و موانع دعوت بعمل آورده تا در این جلسه حضور داشته باشند.