پایان جلسه کمیته پرتاب ها با مصوبات جدید؛

برگزاری اردوهای متمرکز برای پرتابگران/ شناسایی استعدادها در سراسر کشور

اولین جلسه کمیته پرتاب های فدراسیون دو و میدانی با حضور تمام اعضا برگزار و با مصوبات فنی به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی؛ نخستین نشست اعضای کمیته پرتاب‌های فدراسیون دو و میدانی ظهر امروز (دوشنبه) در محل فدراسیون برگزار شد که با اخذ تصمیمات مهمی درباره مسائل گوناگون از جمله برگزاری اردوها به پایان رسید.

در این جلسه هاشم صیامی رییس فدراسیون، علی رضائی سرپرست دبیری فدراسیون و حمیدرضا فردین پور همچنین اعضای کمیته پرتابها؛ داریوش صمیمی، علی رحمانی و اورنگ مستقیم پیرامون دغدغه‌های اخیر این رشته، آسیب شناسی پرتابگران، نقاط ضعف و قوتی که در دوران شیوع ویروس کرونا بروز و ظهور کرد و ... بحث و تبادل نظر داشتند، که در پایان موارد ذیل با نظر همه اعضا حاضر در این جلسه به تصویب رسید.

«موضوعات مصوب شده در اولین جلسه کمیته پرتاب‌ها»

۱-شناسایی ورزشکاران مستعد

۲-برنامه ریزی برای تشکیل اردوهای تیم های ملی تاپایان سال

۳-انتخاب مدعوین اردو ها(ورزشکاران،مربیان،وناظرین فنی)

۴-انتخاب مکان وزمان اردوها ومدت آن

۵-تامین امکانات موردنیاز اردوها

۶-برنامه ریزی درخصوص برگزاری جلسات کمیته پرتاب ها

۶-برنامه ریزی درخصوص برگزاری جلسات کمیته پرتاب ها با مربیان فعال این بخش در سراسر کشور

۷-برنامه ریزی برای مسابقات آتی با اولویت اردوهای داخلی

لازم به ذکر است در صورت صلاحدید فدراسیون از افراد جدید جهت عضویت در کمیته های تخصصی دعوت بعمل