با همکاری اداره بهداشت و درمان نهاجا؛

ضد عفونی ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران

ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران با همکاری اداره بهداشت و درمان نهاجا ضدعفونی شد.

به گزارش روابط عمومی، طی هماهنگی مهدی مبینی سرپرست فدراسیون دو و میدانی با دکتر ناصری ریس اداره بهداشت و درمان نیروی هوایی ارتش و بیمارستان بعثت جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، امروز دوشنبه ۴ فروردین ماه ۹۹ تمامی اماکن ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران ضدعفونی شد.

این اقدام با همکاری صمیمانه دکتر اسفدیاری معاونت اداره بهداشت ودرمان نهاجا، دکتر زرین افضل دبیر دوومیدانی ارتش جمهوری اسلامی ایران و آقایان رمضانی، پنبه کار،مرادخانی و قاسمی  پرسنل خدوم اداره بهداشت و درمان نهاجا صورت گرفت.