طی مراسمی در کمیته ملی المپیک؛

مدال‌های رضا انتظاری به موزه المپیک اهداء شد

مدال های بازیهای آسیایی مرحوم رضا انتظاری ظهر امروز طی مراسمی به موزه ملی ورزش المپیک و پارالمپیک اهداء شد.

به گزارش روابط عمومی، مدال‌‌های نقره 800 و برنز 4 در 400 متر امدادی بازیهای آسیایی 1974 متعلق به مرحوم رضا انتظاری از قهرمانان اسبق دوی 800 متر ایران به همراه احکام آن، ظهر امروز (دوشنبه) طی مراسمی توسط احمد انتظاری فرزند وی به موزه ملی ورزش المپیک و پارالمپیک اهداء شد.

در این گردهمایی با ارزش رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک، مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان، مهدی مبینی سرپرست فدراسیون دو و میدانی، محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی پارالمپیک، تیمور غیاثی مدیر عامل انجمن پیشکسوتان دو و میدانی، طاهر کاظمی مسئول روابط عمومی فدراسیون و جمعی دیگر از روسای فدراسیونها حضور داشتند.

در این مراسم همچنین لباس ورزشی که مرحوم رضا انتظاری در تیم منتخب آسیا در سال 1352 درمقابل تیم منتخب اروپا ( در کلن آلمان) بر تن داشت نیز به موزه ملی ورزش المپیک و پارالمپیک اهداء شد.