پیروزی دوپلانتیس مقابل رقیب فرانسوی

رکورد دار پرش بانیزه جهان پرنده نامدار فرانسوی را شکست داد.

 

به گزارش روابط عمومی، “موندو‌ دوپلانتیس” سوئدی که در کشور نروژ حضور داشت، شب گذشته (پنجشنبه شب) در رقابتی مجازی ‌ مقابل “رنالد لاویلنی”، رقیب نامدار فرانسوی خود به پیروزی رسید. 

رکورددار  ۲۰ ساله حال حاضر جهان در رقابت با پرنده فرانسوی با ثبت پرشی به ارتفاع ۵.۸۶سانتیمتر  به عنوان نخست دست یافت.

لاویلنی نیز در این مسابقه موفق شد از ارتفاع ۵.۸۱سانتیمتر عبور کند.