به همت هیات دو و میدانی انجام شد؛

تامین تجهیزات مجموعه انقلاب اصفهان

خریداری و امکان تمرینات حرفه‌ای و مداوم را برای ورزشکاران اصفهانی فراهم شد.

با همت هیات دو و میدانی اصفهان بخشی از تجهیزات مجموعه انقلاب این استان تامین شد. 

به گزارش روابط عمومی، هیات دو و میدانی اصفهان با تلاش محمد رضا برکت رئیس هیات و همچنین با همت اعضای هیات رئیسه و هیات اجرایی با خرید دو تخته تشک پرش با نیزه و پرش ارتفاع برای مجموعه انقلاب استان

همچنین مجموعه انقلاب اصفهان که همواره میزبان ملی پوشان دو و میدانی استان اصفهان است، روز گذشته ضمن دریافت بخشی از امکانات، طرح زیبا سازی و ایجاد فضای سبز در آن اجرایی شد.