برگزاری رقابت های انتخابی در استان قم

هیات دوومیدانی استان قم در دوبخش بانوان و آقایان رقابت انتخابی برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی ؛هیات دو و میدانی استان قم اقدام به برگزاری مسابقات انتخابی دو و میدانی در ۵ ماده برای بانوان و ۱۰ ماده برای آقایان نمود.

در بخش بانوان؛زهرا صفایی در ماده ۱۰۰ متر مانع با رکورد ۱۶.۴۵ به مقام نخست رسید. در ماده ۴۰۰ متر فردوس امامزاده با رکورد ۱:۱۲.۵۵ اول شد. در ماده پرتاب وزنه فاطمه سادات حسینی با پرتاب به طول ۸/۳۹ اول شد. در ماده ۱۰۰ متر محدثه ابراهیم پور با رکورد ۱۲.۷۰ اول شد و زهرا صفایی در ماده پرش طول با رکورد ۴/۶۸ به مقام نخست رسید.

در بخش مردان ؛نیز آقایان احسان داداشی در ماده ۱۱۰ متر مانع با رکورد ۱۵.۸۴ به مقام اول رسید؛ رضا ملک پور در ماده ۲۰۰ متر با رکورد ۲۱.۵۸ در جایگاه اول ایستاد؛ میلاد دریساوی در ماده پرش طول با پرشی به طول ۷/۰۷ به مقام نخست رسید؛ سیدعلی حسینی در ماده پرش با نیزه با 

۴/۴۰متر اول شد؛ در ماده ۴۰۰متر حسن نیک نظر با رکورد ۴۹.۷۰ به جایگاه اول بسنده کرد؛ در ماده ۴۰۰ متر مانع امیر مقدمی با رکورد ۵۵.۹۰ اول شد؛ رضا ملک پور در ماده ۳۰۰ متر مانع با رکورد ۳۶.۵۹ به جایگاه نخست رسید؛ حسین مظفری با رکورد ۴:۴۵.۰۹ در ماده ۱۵۰۰ متر اول شد؛ محمدعلی آذرنوش در ماده ۱۰۰ متر با رکورد ۱۱.۹۶ در جایگاه اول ایستاد و در پرش سه گام میلاد دریساوی با پرشی به طول ۱۴/۲۰ به مقام نخست دست یافتند.

این رقابتها طی چهار روز در دو ورزشگاه یادگار امام (ره) و شهید حیدریان برگزار گردید.