برنامه برگزاری رقابت های ماراتن در سال۲۰۲۰ / لغو ماراتن های شیکاگو و تورنتو

برنامه برگزاری رقابت های ماراتن در سراسر دنیا تا پایان سال ۲۰۲۰ اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی ؛بر اساس آخرین اعلام فدراسیون جهانی دو و میدانی تقویم برگزاری رقابت های ماراتن در سال۲۰۲۰ به روز رسانی شد که براین اساس،رقابت ماراتن شیکاگو و تورنتو که قرار بود به ترتیب۱۱ و۱۸ اکتبر (۲۰و۲۷ مهر۹۹) برگزار شود به دلیل شرایط اضطراری ناشی از گسترش ویروس کرونا لغو شد. 

در ادامه این به روز رسانی، برگزاری ماراتن آتن یونان از سوی کمیته پزشکی فدراسیون دو و میدانی یونان تایید شده است که بر این اساس این مسابقه با رعایت پروتکل های بهداشتی در تاریخ۸ نوامبر۲۰۲۰ (۱۸آبان۹۹) برگزار خواهد شد. 

برگزاری ماراتن پاریس نیز پس از دو مرتبه تعویق و جا به جایی سر انجام به۱۵  نوامبر سال جاری (۲۵آبان۹۹) موکول شد.